מורדות משואה

מורדות משואה
פרוייקטים נוספים
קודם הבא

תאור

מיקום ירושלים
המזמין הרשות לפיתוח ירושלים
סוג מגורים
אדריכל דורית ודורון הוק
שטח התכנית 200 דונם
היקפי בינוי (מ"ר) 50,000
מס' יחידות דיור 460
תיאור הפרוייקט הכנת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת לשם הקמת שכונת מגורים בת 460 יחידות דיור, מבני ציבור, פארקים ומסחר, בשטח שבין שכונת גבעת משואה לגן החיות התנ"כי ירושלים